Praktyczne umiejętności wyszukiwania literatury
(PUWL)

Streszczenie - podsumowanie 6 godzinnego kursu e-learningowego z zakresu praktcznych umiejętności wyszukiwania literatury