Montaż układów elektronicznych dla urządzeń mechatronicznych
(MUEDUM)

Na zajęciach z montażu układów elektronicznych w mechatronice studenci zapoznają się z:

  • podstawami projektowania obwodów drukowanych
  • rodzajami obudów elementów elektronicznych
  • podstawami obsługi programów typu CAD służących do projektowania obwodów PCB
  • sposobami lutowania elementów przewlekanych oraz służych do montażu powierzchniowego
  • sposobem przygotowania laminatu do montażu, w tym wytrawiania oraz wiercenia otworów
  • metodami uruchamiania obwodów drukowanych.